ARRO NEERVELDEN

Om dit langgerekte, relatief smalle terrein optimaal te benutten, zijn we op zoek gegaan naar opportuniteiten om het aanwezige randstedelijke weefsel op een logische manier te vervolledigen. Zo schikken we de woningen onderaan het terrein tuin-aan-tuin in een horizontale band analoog aan de bestaande bebouwing en creëren we een nieuwe facade bovenaan die het straatbeeld van Neervelden vervolledigt. . In de kern van het terrein zijn 3 kleinschalige appartementvolumes ingeplant in een los verband zodat de noordelijke bouwkorrel ‘oplost’ in de grote, collectieve groenruimte van het terrein.

Een tweede belangrijke factor in het ontwerpproces was het maximaliseren van de groene ruimte in de breedste zin van het woord. Er werd gezocht naar een optimaal evenwicht tussen de footprint van de 70 woningen en de collectieve en private tuinen enerzijds, en naar een minimalisering van de impact van het parkeren op het terrein anderzijds. Door bepaalde natuurlijke elementen als wadi’s, grachten, groenheuvels en groenbuffers op te nemen in de omgevingsaanleg worden oorspronkelijke kenmerken van het landschap hersteld en benadrukt, en dragen ze bij aan een natuurlijke waterhuishouding van de omgeving. Er wordt een ‘zacht’ parcours ontwikkeld dat heel het terrein doorkruist als primair circulatienetwerk voor voetgangers en fietsers. Het parcours varieert qua sfeer (van heel open perspectieven op het gebied tot intiemere plekken tussen hagen en groene taluds) en linkt gemeenschappelijke voorzieningen verspreid op het terrein aan elkaar. Bovendien suggereert het parcours doorsteken naar aanpalende percelen zodat de perceelsgrenzen – die maximaal werden gebufferd – niet als barrières voor de circulatie worden ervaren maar zich in tegendeel aanbieden als een alternatieve toegang. Het secundaire netwerk voor autoverkeer is gesuperponeerd over het primaire en verbindt ‘het Innemen’ met ‘Neervelden’ op een doeltreffende manier in 2 afzonderlijke lussen. Deze karrenspoorwegen definiëren via hun materialiteit heel duidelijk waar het lokale autoverkeer zich kan begeven en minimaliseert hun impact op het terrein.