BRASELWIJK DESSEL

Het project kadert in een groot vernieuwingsproject van de sociale woonmaatschappij De Ark voor de Braselwijk. Met een nieuw vooruitstrevend RUP wil de opdrachtgever de geïsoleerde gestigmatiserende wijk opwaarderen door de zichtbaarheid van de wijk in het grotere geheel vanuit een andere invalshoek op de kaart te zetten. Het project betreft 30 gestapelde sociale woningen verspreid over drie percelen. De percelen liggen gepositioneerd langs het centrale publieke park. Door resoluut te kiezen voor compactheid en optimale benutting, wordt een maximaal deel van de percelen gevrijwaard. Zowel bij de inplanting van de volumes als bij het ontwikkelen van de verschillende woningtypes is oriëntatie en bezonning een cruciaal element. Enerzijds met betrekking tot een logische lichtinval in de verschillende woonruimtes in de loop van de dag. Anderzijds met het oog op het maximaliseren van zonnewinsten en energieprestatie in de gebouwschil. Bij het ontwerpen van gestapelde woningen is het bewaren van voldoende privacy tussen de woningen onderling en de naastgelegen percelen een belangrijk aandachtspunt. Terrassen en tuinen worden zo gepositioneerd dat de inkijk minimaal is. Naar de omgeving toe is een relatie tussen privaat en publiek domein een pluspunt voor de levendigheid van de buurt. De gevels veruitwendigen het idee van een doordachte en rationele schakeling met een minimum aan typologiëen. Qua materialisatie zullen de gevels uitgevoerd worden in gevelsteen, in combinatie met houtaccenten. Deze keuze komt voort vanuit de lokale tradities en sluit aan bij de natuurlijke omgeving. De combinatie van een lichte steen met donker schrijnwerk verleent het geheel een zekere elegantie en lichtheid die aangenaam contrasteert met de groene publieke ruimte. De houten accenten komen voor ter hoogte van de terrassen, tuinbergingen, parkeerplaatsen en voor de ramen ter bevordering van de privacy.

Door van in het begin van het ontwerpproces een duurzaam discours te volgen, gaande van inplanting, oriëntatie en compactheid tot structurele logica, materiaalgebruik en energieprestatie – wordt een zuiver en tijdloos ontwerp bekomen. Zuiver omwille van een doordachte, sobere maar toch krachtige opzet – tijdloos omwille van relevante materialen en vormen die refereren naar haar omgeving. Het is een ontwerp van nu met het oog op de toekomst en wortels in het verleden. Het past zich op een brede manier in, in haar omgeving en draagt hierdoor bij aan de opwaardering van de hele wijk.