MODELWIJK BRUSSEL

Het “Modelwijk” project omvat de opmaak van een masterplan en de renovatie van een sociale woonwijk van ca. duizend woningen voor de Lakense Haard en de BGHM. De wedstrijd die hiervoor werd uitgeschreven, had als doel de ontwikkeling van een visie voor de herwaardering van de Modelwijk aan de Heizel te faseren over meer dan tien jaar.

Daartoe werd een college van architecten met ingenieurs, landschapsarchitecten en raadgevers aangesteld (oa. Daidalos, KUL en Wessel de Jonge architecten bna). Er werd ook uitgebreid gepolst naar de verwachtingen van de bewoners en bevoorrechte getuigen vooraleer het ontwerp uit te werken. Het updaten naar actuele technische eisen en plannormering van de woningen is voorzien in meerdere fasen. Er werd met de uitvoeringsfase van de gebouwen die dateren van 1972 gestart, later volgen de architectonisch meer waardevolle gebouwen uit 1958. Er is bij de renovatie gekozen om opnieuw tot een coherent totaalbeeld te komen, zoals oorspronkelijk bedoeld door het zeskoppige architectencollege.

Dat team bestond oa. uit architect en stedenbouwkundige Renaat Braem (1910-2001), en was van 1958 tot 1972 op de wijk actief.

De beheerders wensen bij de huidige renovatie van de woningen eveneens de kleinschalige publieke functies die reeds ten dele aanwezig waren te activeren: kantoren, restaurant, cultuur, kinderkribbe, sportvoorziening.

Een vernieuwde omgevingsaanleg met herstel van vele oorspronkelijke basiselementen, zal de renovatie volledig maken.