NIELSESTRAAT BOOM

In dit project worden 5 specifieke interventies voorgesteld, rekening houdend met de zeer verschillende randvoorwaarden die gelden op het perceel. Ter hoogte van de bebouwde rand Noeveren- Nielsestraat wordt een hiaat in het bouwblok ingevuld met 2 grote gezinswoningen die volledig het profiel en de bouwdiepte van de naastliggende buren volgen.

Het betreft de grootste types met 5 slaapkamers omdat hier de grootste private tuinen gerealiseerd kunnen worden aan de nieuwe woningen. De randen van het bouwblok worden afgewerkt met aan de berm een duowoning-annex-inrit van de ondergrondse parking en op de hoek van de Nielsestraat een volume met 5 stapelwoningen.

Er worden ook 2 nieuwe, vrijstaande volumes geïntroduceerd op het terrein. Noeveren krijgt een volwaardige nieuwe straatgevel met 4 gezinswoningen die trapsgewijs de helling van de rijweg volgen en visueel worden gekoppeld aan de stapelwoningen aan de Nielsestraat. Aan de open zijde van het perceel, parallel met de berm, wordt een schakeling met 7 gezinswoningen voorgesteld die een interessante, duale relatie aangaat met aan de ene zijde de berm en aan de andere het nieuwe collectieve binnengebied waar de toegang van de woning wordt bereikt via een semi-private voortuin.

In tegenstelling tot de omliggende bouwblokken (die quasi volledig verzegeld en verhard werden uitgevoerd) wordt het focuspunt van het nieuwe Noeveren een maximaal ontpitte, vergroende en ontharde collectieve ruimte waarbij een zacht parcours voor voetgangers en fietsers wordt ontwikkeld met interessante doorsteken naar de omliggende paden en straten. Er wordt maximaal ingezet op de mobiliteit van de zachte weggebruiker, koning auto krijgt een plaats onder het terrein in een parking onder de nieuwe bermwoningen.