PASSIEF BASISSCHOOL SINT LUTGARDIS ETTERBEEK

Het project kadert binnen het masterplan van de Lutgardisschool te Etterbeek, gelegen in de Generaal Fivéstraat. “De brede stroom” campus bestaat uit een kinderdagverblijf, IBO en kleuter- en lagere school. De school wordt met dit project uitgebreid met 8 klassen en een polyvalente zaal voor kinderen van het 3e tot het 6e leerjaar, dit om tegemoet te komen aan de capaciteitsproblematiek alsook te beantwoorden aan de hedendaagse noden qua comfort in relatie tot een stimulerende leeromgeving.

Na de bouw van een nieuw kinderdagverblijf en het inrichten van een pedagogische speelplaats op de campus verderop in de straat, werd het voormalig kinderdagverblijf dmv een zeer grondige renovatie omgevormd tot deze passief basisschool.
Het gebouw is gelegen binnen een gesloten bouwblok, vooraan grenzend aan de straat, achteraan beschikkend over een tuin.

De bestaande volumetrie werd maximaal behouden en bovendaks opgetopt om plaats te bieden aan een extra klaslokaal + vergaderruimten. De bestaande terrassen aan de straatzijde werden integraal ingepakt en toegevoegd aan de klassen waardoor extra nuttige ruimte ontstaat en in de voorgevel een drie verdiepen hoge erker de aandacht trekt. Het materiaalgebruik wordt bewust sober gehouden voor een maximale integratie in de buurt, met een knipoog naar het kinderdagverblijf op de campus verderop. Het voltooien van deze passiefschool vormt de voorlaatste fase van het masterplan. In de zomer van 2017 start de renovatie van het bestaande schoolgebouw, dat ook wordt ingepakt en uitgebreid met een refter, lerarenlokaal, administratie en directie.

De brede stroom zal dan een brede toekomst tegemoet kunnen.