SONART SINT-PIETERS WOLUWE

De luchtfoto van de huidige toestand van de Sonart-site maakt duidelijk dat de locatie op dit moment voor 95% is dichtgebouwd. Op een klein stukje groen aan de achterzijde van het perceel na, is het geheel een aaneenschakeling van grotere volumes met verbindende volumes die in het algemeen donker en hard overkomen en waarbij leesbaarheid van de functies totaal ontbreekt. Er is weinig ruimte voor toetreding van natuurlijk daglicht naarmate men zich dieper naar de kern van de site begeeft. De twee geïnventariseerde kopgebouwen aan de straatzijde, samen met de Polonceauspanten van de twee grote hallen zijn echter sterke pluspunten aan de locatie en wensen we maximaal te behouden en in te schakelen in de ontwikkeling van het herbestemmingsproject tot internaat, gemeenschappelijke sporthal en basisschool. We willen de site zoveel mogelijk openwerken. We willen zoveel mogelijk licht en ademruimte tussen de gebouwen brengen door de verbindingsvolumes maximaal te verwijderen en een boeiende ruimtelijke context te creëren voor het inpassen van de internaatfuncties. We willen de site maximaal vergroenen door zoveel mogelijk open ruimte in te vullen met diverse varianten van tuinen en zachte materialen. Het resultaat wordt een dynamische, pedagogische omgeving met een interessante spanning tussen de nieuwe functies en de oorspronkelijke gebouwen. De synergie tussen continuïteit en verandering betekent een grote meerwaarde als we daarenboven de eindgebruiker – de jongeren in het internaat – als vertrekpunt voor alle verder te nemen beslissingen indachtig houden.

De basisprincipes voor de functionele indeling van het project houden allemaal vast aan het maximaliseren van de leesbaarheid van de site. Een centrale as die dwars door het perceel loopt, van de poort tot aan de groene speelplaats, zal dienen als ruggengraat waaraan de hoofdfuncties aantakken. Vooraan op de site in de twee geïnventariseerde kopgebouwen zullen de basisschool  (met een conciërgewoning op het dak) enerzijds, en een deel van het internaat met ondersteunende functies anderzijds, worden ingepast. Deze kopgebouwen met hun kenmerkende baksteenarchitectuur met simili-elementen worden maximaal behouden. Het resterende deel van het internaatprogramma wordt ontwikkeld binnen het gabarit van de oorspronkelijke hal waarin de grootste filmstudio zat en aanvullend in een nieuwbouw volume dat een stuk kleinschaliger is naar de tuin toe. De gemeenschappelijke functies (refter, keuken, sporthal) worden ondergebracht binnen het gabarit van de kleinste filmstudio. Door zoveel mogelijk binnen de bestaande structuren te ontwerpen, kunnen grootschalige herbestemmingsprogramma’s probleemloos worden ontwikkeld zonder de strenge geldende regels van het BPA te schenden.

Wat de buitenruimtes betreft, willen we een intensieve vergroening realiseren naarmate men zich meer naar de achterste speelplaats begeeft. De verharde speelplaats tussen de basisschool en de gemeenschappelijke hal, voorziet in een aantal bomen en kleinschalig groen. De tuinspeelplaats omvat een belevenisparcours met natuurlijke speelelementen (zoals gestapelde boomstammen, groene speelheuvels, moestuintjes, etc) en grootschaliger groen. Het is een meerwaarde voor zowel de gebruikers van het internaat als voor de omliggende buurtbewoners die hun gemeenschappelijke perceelsgrenzen sterk zien vergroenen.