WATERLEIDINGSTRAAT KESSEL-LO

Deze vervangingsbouw voor de verouderde residentie Zilverden te Kessel-Lo huisvest 24 sociale huurappartementen in een goede mix van appartementen met 1 tot 4 slaapkamers. Iedere woning beschikt over een private buitenruimte onder de vorm van een ruim terras. De gemeenschappelijke tuin achteraan is toegankelijk voor alle bewoners. Er worden twee verticale circulatiekernen voorzien met lift en trappenhal waar per verdieping vier appartementen op uitgeven. De horizontale circulatie in het bouwvolume wordt hierdoor zoveel mogelijk beperkt.  Op gelijkvloers niveau vormen  de inkomzones een doorsteek doorheen het gebouw en geven zo toegang via de collectieve groene ruimte en het park dat wordt aangelegd op de site Lolanden. Parkeerplaatsen en fietsenstallingen worden voorzien in de ondergrondse parking. Een grote architecturale diversiteit schuilt in een eenvoudig opzet. De gevelbeelden veruitwendigen het idee van grotere configuraties gebouwen samen te stellen uit een doordachte schakeling met een minimum aan typologieën. Door dit te combineren met een eenvoudige structurele logica, planflexibiliteit en tijdloze materialen wordt een duurzaam resultaat bekomen. Voor de gevels is geopteerd voor een lichtkleurige baksteen met een warme tint in combinatie met wit aluminium schrijnwerk. Door op niveau 2 de gevelafwerking deels te voorzien in baksteen, deels in een helder wit materiaal, wordt een geleidelijke overgang gecreëerd tussen de kleinschalige eengezinswoningen en de grotere bouwvolumes van Lolanden. De heldere, warme tint van de baksteen en het witte schrijnwerk verlenen het geheel een zekere elegantie en lichtheid die aangenaam contrasteert met de ontworpen groene zone.

Foto’s © Dominique Van Huffel