WEMELWEIDE WATERMAAL-BOSVOORDE

Door het creëren van deze verschillende speelzones is er een diversiteit aan spelmogelijkheden voor de kinderen. Zo kunnen ze niet alleen actief spelen, maar ook tot rust komen en zich, naargelang hun talenten en interesses verder ontplooien op dit vernieuwde speelterrein. De duidelijke zonering zorgt er niet alleen voor dat spelen veiliger wordt, maar ook is er meer structuur aanwezig voor de toezichthouders, zo voelen niet alleen de kleuters en de iets grotere kinderen maar ook de leerkrachten zich goed op de speelplaats.

Het ontwerp van de nieuwe speelplaats maakt van de beperkte ruimte optimaal benut en biedt een variatie aan spelmogelijkheden en een diversiteit aan reeds bestaande en nieuwe speltoestellen. De reeds bestaande speelplaatsinrichting, die zich nog in goede toestand bevindt werd ook in het nieuwe ontwerp ingepland. Door deze diverse speltoestellen kunnen de leerkrachten de vernieuwde speelplaats ook multifunctioneel gebruiken, van bewegingsactiviteiten tot creatieve activiteiten. Zo kan het amfitheater gebruikt worden als buitenklas en kan de multifunctionele sportinfrastructuur ook gebruikt worden in de sportlessen.