WILLEBROEK-STAD

Het project maakt deel uit van een grote vernieuwingsoperatie van het sociaal patrimonium van de wijk Willebroek-Stad. Voor de reconversie is een masterplan opgemaakt door Omgeving. Van hieruit startte de opdracht voor het ontwerp van een 75-tal woningen op vier percelen van het masterplan. Deze percelen bevinden zich rond het nieuwe parklandschap.

In het ontwerp wordt ingezet op een vernieuwende typologie voor de rijwoning. Door een doordachte schakeling, positionering en flexibele indeling van de woontypologie wordt een variëteit aan woningen ontwikkeld. Om een logische overgang tussen de publieke ruimte en de private woning te verzekeren, worden de voorgevels voorzien van een voortuinstrook. Zo kunnen op de gelijkvloerse verdieping ruime doorzonwoningen ontstaan die aan de ene gevel – via een groenbuffer – een relatie aangaan met het straatgebeuren en aan de andere gevel aansluiten aan de private tuin. Aan de achterzijde van de tuin wordt een strook met fietsbergingen, tuinbergingen en toegangspoortjes geplaatst die bereikbaar is vanuit de voetgangersdoorsteek. Zo krijgt de woning een secundaire toegang en wordt de voetgangersdoorsteek een ruimte waar informele ontmoetingen tussen de bewoners kunnen plaatsvinden. De rijwoningen worden aangevuld met twee compacte appartementsgebouwen die op de koppen in aansluiting met het park worden ingeplant. De volumes manifesteren zich als een paviljoen met 4 volwaardige gevels die zich openstellen naar het park. De rijwoningen aan de oostkant van het park worden loodrecht ingeplant tov het park om doorzichten te creëren tussen het park en de publiek as van de Ringlaan. Er ontstaan tussenruimten die als overgang dienen tussen het publieke park en de toegangen van de woningen. Dit creëert interessante varianten van publieke en semipublieke ruimten en verbindt het parkweefsel met groene zones achter de Ringlaan. Op deze manier leggen we In dit project de focus – naast de architecturale kwaliteiten van de gebouwen – ook op de diverse soorten openbare ruimten rond de ingeplante volumes. Met aandacht voor op welke manier we informele sociale contacten tussen de bewoners in de wijk kunnen bevorderen.

Het gebruik van baksteen als afwerking van de gevels is een tijdloze, duurzame en budgetvriendelijke oplossing en refereert naar de omliggende woningen en de baksteenindustrie uit de rupelstreek. De gevelbeelden veruitwendigen het idee van samengestelde bouwvolumes bestaande uit een doordachte schakeling van een aantal woningtypologieën. Door verschuivingen in plan en afwijkende profielsnedes worden deze bouwvolumes teruggebracht op schaal van de individuele woning. Een diversiteit aan verwerking van de gevelstenen (verscheidenheid van metselwerkverbanden, klassieke of voegloze verwerking, kleurkeuzenvoeg) zal het schaalniveau van de individuele woning verder versterken. Waar nodig worden de tuinmuren met eenzelfde gevelsteen verwerkt in claustraverband en creëren zo aansluitend aan de woningen de nodige privacy tussen publiek en privé, zonder de tuinen volledig af te sluiten.