ZAAL WEMMEL

De bouw van een nieuwe polyvalente sportzaal/refter voor de St-Jozefschool kadert binnen het masterplan voor de school die de reorganisatie van de administratie, klaslokalen, refter en multifunctionele ruimtes bevat. Het nieuwe volume wordt ingepast op de site van de school als uitbreiding van het bestaande gebouw de ‘Huizekes’, waar momenteel de administratie en kleuteropvang gehuisvest is. Het project bevat een grote zaal die als sportzaal en refter door de school zal gebruikt wordt. In de avond kan de zaal gehuurd worden voor buitenschoolse activiteiten of buurtactiviteiten. De oude refter wordt omgevormd tot twee nieuwe klaslokalen.

Het gebouw krijgt een fundering van palen met een funderingsplaat. Het volume wordt opgebouwd uit een staalstructuur ingevuld met houtskeletbouwwanden. De ramen op de grond worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminiumprofielen met dubbele isolerende beglazing. De raampartij in de oostgevel bestaat uit een thermisch onderbroken profiel ingevuld met doorschijnende polycarbonaatplaten om voldoende licht in de zaal te krijgen. Door het nieuwe volume te verdelen over een lager volume en een hoger volume, sluit het gebouw mooi aan op het bestaande gebouw de ‘Huizekes’, zonder de lichtinval van het gebouw te verstoren.

De buitengevel krijgt een witte vezelcementbekleding met wit schrijnwerk en een sokkel van beige/lichtgrijze cementering – deze kleurnuances refereren naar het gemeentehuis aan de overzijde van het park. Binnenin wordt de ruimte bekleed met een houten latwerk met open voeg die eveneens mee de akoestiek van de zaal reguleren.