Team  /   Visie  /   Wedstrijden  /   Boek 30

Atelier M Architects+Planners cv is een voortzetting van het in 1984 opgerichte Architectenbureau Jan Maenhout. Samen met een door de jaren gegroeid team van architecten en stedenbouwkundigen zijn in het bureau verscheidene disciplines van ontwerpend onderzoek aanwezig.

Als multidisciplinair ontwerpteam van jonge ontwerpers, ondersteund door ervaren architecten, wordt een permanente zoektocht aangegaan naar interpretatie van ruimtelijke context voor het uitwerken van stedenbouwkundige masterplanning en architecturale projecten van zeer uiteenlopende schaal. Bij alle projecten wordt in dialoog getreden met de omgeving. De eigenheid van het bureau ligt niet in de aard of de grootte van de opdracht, maar veeleer in de ruimtelijke benadering en de specifieke stedenbouwkundige en architecturale aanpak van elke gestelde problematiek.

Een portfolio met bouwprogramma’s van verschillende schalen, uiteenlopende context en diverse complexiteitsgraden gevuld met collectieve en sociale woningbouwprojecten, gezinswoningen, scholen, zorgprojecten,… verbreden de kijk op de maatschappij, waarbij architectuurprojecten de masterplanprojecten kruisbestuiven.

De exponentieel groeiende complexiteit van het architectenvak overtuigt tot het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden, waarbij de bundeling van diverse ervaringen en specialisaties het werkteam verrijken en de bouwpraktijk ondersteunen.

Voor elke opdracht wordt gestreefd naar een optimaal en hedendaags ruimtelijk concept. Door een professionele aanpak worden functionaliteit en haalbaarheid steeds gekoppeld aan architecturale vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit. De duurzaamheidsgedachte van Atelier M Architects+Planners bv. cvba komt tot uiting in de masterplanning voor ecologische wijken evenals de passief,- laagenergie- en BEN-woningprojecten.