UPC DUFFEL: PLANNEN VOOR EEN NIEUWE LEEF- EN THERAPIEOMGEVING

Op 10 februari 2022 werden in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke de plannen voor het nieuwbouwproject UPD Duffel voorgesteld.

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel bouwt haar campus uit met twee moderne zorgunits. De nieuwe gebouwen worden een helende leef- en therapieomgeving in een landschapspark, waarbij patiënten en hun familie centraal staan. Het ziekenhuis wil een hedendaags antwoord bieden op de huidige zorgvragen in de samenleving en zet daarom in op dwangarme architectuur, rooming-in voor familieleden, flexibele ontmoetingsruimtes en een lichtrijke groene omgeving in combinatie met een huiselijke sfeer. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke voorziet jaarlijks 1,645 miljoen euro, voor de eerstkomende 30 jaar alleen al zo’n 49 miljoen euro. Het nieuwbouwproject vervangt bestaande oude gebouwen en biedt opnieuw plaats aan 150 patiënten, voornamelijk patiënten met een zeer acute psychiatrische kwetsbaarheid.

Leef het volledige artikel hier .