GALGENBERG BERLARE

De belangrijkste uitgangspunten voor het masterplan zijn voor de 3 deelgebieden identiek, namelijk fasering en de wil om het verdichtingsprogramma op een duurzame manier te vertalen naar een flexibele, compacte en ruimtelijke architectuur. Daarbij is het van primordiaal belang om de footprint van de nieuwe gebouwen te optimaliseren zodanig dat er een maximaal doorgroende, collectieve ruimte ontstaat die een interessante belevingsroute met groene hotspots aanbiedt aan de bewoners van de wijk. Uiteraard rekening houdend met de verschillende randvoorwaarden die elk deelgebied na afbraak en ontpitting aanbiedt en van waaruit telkens gestart zal worden.