KERSELAAR IEPER

De vraag naar centralisatie en daaruit volgend denser en compact bouwen brengt verschillende voorwaarden met zich mee. We onderzoeken deze vraag vanuit het standpunt van zowel de buurt als de toekomstige bewoners. Wat is de relatie van de buurt tot het perceel? Hoe kunnen we de interactie met de publieke ruimte versterken? De huidige horizontale typologie vult goed het uitgestrekte perceel maar maakt niet onmiddellijk de verbinding met de aangrenzende gebouwen. Dit gebrek aan interactie vertaald zich in de huidige architecturale context. Door toepassing van een gecentraliseerd bouwblok bestaat er de mogelijkheid om in dialoog te treden met de buurt door hen extra bewegingsruimte te geven en plaatsen voor ontmoetingen te creëren. Het onderzoek naar de ideale compacte bouwblok hangt dan ook steevast samen met het ontwerpen van een wisselwerkende ruimtelijke context.

Een nieuw bouwproject start steeds vanuit de grond. In dit project mag men dit vrij letterlijk nemen. Doordat er sterk ingezet wordt op verdichting start het project vanuit de gedachte van een gecentraliseerd plint. Dit in de vorm van een centralisatie van de dienende functies zoals technieken, nutsvoorzieningen, riolering, hergebruik water, brandcentrale etc. als ook een parkeergarage. Door ondergronds te parkeren komt er geen extra parkeerdruk in de omgeving en wordt er meer ruimte voorzien voor meer groen. Vanuit deze plint kan men drie verschillende woonentiteiten bereiken. Door de bewoners in drie verschillende woongroepen te verspreiden ontstaat er een beter sociale balans tussen de verschillende groepen en vermijd men dat woongroepen te groot en dus oncontroleerbaar worden, bij meer mensen verdwijnt men al snel in de onbekendheid.

In dit project wordt een optimale oriëntatie van de woningen beoogd. De inplanting van dit gecentraliseerd bouwblok volgt de logica van de oriëntatie, en sluit op een natuurlijke bijna vanzelfsprekende manier aan op het bestaande weefsel en context. Het creëert zo sterke relatie tussen de omgeving en haar bewoners. Het project maakt eveneens gebruik van de natuurlijke glooiing van het terrein, door het gebouw op het oostelijke deel van het terrein in te plannen kan de parkeergarage zich efficiënt inbedden in het terrein. De woningen worden optimaal georiënteerd in functie van zichten in de wijk en de beleving van het landschap.

Wedstrijdvoorstel i.s.m. landschaap